top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

SOFTWARE- OG SYSTEMUDVIKLING

Omfanget af en IT løsning til et produktionssystem kan være meget varierende. Løsningerne kan spænde lige fra en enkel SCADA applikation til styring af en eller flere processer, over en mere avanceret MIS løsning med en database til opsamling af data og videre til et egentligt produktionsstyringssysxtem (MES eller batchstyringssystem). Sidstnævnte håndterer både produktdata, ordrestyring, produktionsafvikling, rapportering og er samtidigt fuldt integreret til andre systemer, eksempelvist ERP-, planlægnings- og vedligeholdssystemer.

Projektgennemførelse
I AN GROUP lægger vi stor vægt på, at kundens faktiske behov er i fokus. Derfor er forarbejdet i form af en foranalyse og afklaring med kunden, før projektering og udvikling, af meget stor vigtighed for projektets succes. Hvis kunden ikke allerede har formaliseret sine krav, kan foranalysen lede til en kravspecifikation.

Medarbejderne hos AN GROUP er vant til at have projektlederrollen, hvorfor vi besidder de nødvendige værktøjer til at understøtte gennemførelse af selve systemudviklingsprocessen. Hertil har vi erfaring med:

  • Styring af traditionelle software udviklingsprojekter efter Vandfaldsmodellen
  • Udvikling efter eXtreme Programming modellen hvor systemer skal udvikles i iterationer, eller hvor systemet ikke er detailspecificeret.
  • Anvendelse af strukturerede projektmodeller, der fx gør det muligt at teste systemer i overensstemmelse med GAMP, som er den førende guideline indenfor medicinalindustrien

Design
Det grundlæggende design af softwaren er meget vigtigt for at opfylde krav til stabilitet, performance, fleksibilitet og anvendelighed. Til design og udvikling af software løsninger anvender AN GROUP derfor anerkendte standarder og værktøjer som fx:

  • Funktionsmodellering, IDEF0
  • Dataflowdiagrammering, Ward and Mellor
  • Informationsmodellering, Databasediagrammering, E/R
  • Objektorienteret modellering, Unified Modelling Language (UML)

Løsningerne fra AN GROUP kan teknologimæssigt opdeles i to grupper:

  • IT løsninger implementeret i kommercielle SCADA-, Batch- og MES platforme fra de markedsdominerende software leverandører.
  • Specialudviklede og tilpassede løsninger, baseret på højniveauprogrammering (eksempelvist VB eller C# i .NET, C++ og SQL).
Hvilken teknologi der vælges til at løse en opgave, afhænger af krav til funktionalitet projektet har, og som viser sig i forbindelse med en foranalyse. For et succesfyldt projekt kan generelt siges, at teknologivalget skal styres af projektet og de faktiske behov, ikke omvendt.
 
AN GROUP har udført software udviklingsprojekter for blandt andre Novo Nordisk, Gumlink, Arla Foods, Schur Packaging Systems og Danisco.

Copyright © AN GROUP A/S - All Rights Reserved.

CMS and webdesign.