top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

SYSTEM- OG INFORMATIONSINTEGRATION

System- og informationsintegration omhandler IT-understøttet udveksling af data og styrende information mellem IT systemer i en producerende virksomhed.

Produktions IT og automationssystemer i virksomhedens afdelinger er ofte indført for at optimere en eller flere processer i den specifikke afdeling. På trods af denne lokale optimering er udvekslingen af information mellem afdelinger ofte manuel, eller kun i en begrænset grad automatiseret.

Betragtes den interne forsyningskæde og de interne forretningsprocesser i en virksomhed, har udvekslingen af information mellem afdelingerne stor betydning for hvordan virksomheden performer. Oftest er arbejdsgange i én afdeling afhængige af informationen om afviklingen af arbejdsgange i andre afdelinger. Eksempelvis kan afviklingen af arbejdsgange i én afdeling komme for sent i gang eller forstyrres på grund af problemer i en anden afdeling. Har virksomheden derimod gennemsigtighed afdelingerne imellem, kan tiltag foretages før en given proces skal startes. Lokalt i hver afdeling opnås et bedre planlægningsgrundlag, der gør det muligt med meget kort tidshorisont, at bytte rundt på ordrer for at optimere ordreafviklingen.

IT-understøttet integration kan opdeles i horisontal og vertikal. Horisontal integration foregår mellem afdelinger og/eller produktionsafsnit på samme niveau i virksomheden. Den vertikale integration omhandler integration fra Produktions IT systemerne (MES, Batch) i de forskellige produktionsafsnit, til de administrative systemer (ERP, MRP). 

Resultater
Med IT-understøttet integration mellem produktionsstyringssystemer i forskellige produktionsafsnit opnås:

  • Optimeret afvikling af produktionen
  • Optimering af den interne forsyningskæde
  • Gennemsigtighed for brugerne i de forskellige produktionsafsnit
  • Mulighed for hurtigt at agere med tiltag for udbedring af fejlsituationer
  • Sporbarhed på tværs af produktionsafsnit

Ved at implementere IT understøttet integration mellem produktions IT systemer og de administrative systemer opnås:

  • Optimeret afvikling af ordrer
  • Forbedret materialeforbrugsregistrering og lagerstyring
  • Realtidstracking af ordrefremdriften på administrativt niveau
  • Forbedret planlægningsgrundlag
  • Optimering af den interne forsyningskæde
AN GROUP har udført system- og informationsintegrationsprojekter for blandt andre Gumlink, Arla Foods og Danisco Cultur.

Copyright © AN GROUP A/S - All Rights Reserved.

CMS and webdesign.