top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

PROJEKTERING

AN GROUP kan udføre procesprojektering, gerne i samarbejde med kunden, således at der kan udfærdiges flow- og PI diagrammer. Disse diagrammer specificerer kravene til udstyr, instrumenter og rør. Sammen med vor automatikafdeling udfærdiges funktionsspecifikationer, således at alle generelle krav til anlægget bliver afdækket og fastlagt. AN GROUPs proceserfaring omfatter bl.a. forsyningssystemer for vand, damp, luft og gas.

Ud fra ovennævnte diagrammer og specifikationer udfører AN GROUP den nødvendige maskinprojektering, entrepriseudbud, indkøb, tilsyn, opstartsassistance m.v., alt efter kundens ønsker og krav.

AN GROUP arbejder gerne som kunderådgiver med granskning af andres projekter eller direkte i kundens organisation i et nært samarbejde med kundens medarbejdere.

AN GROUPs metoder og værktøjer for projektering sikrer, at der vil være overensstemmelse mellem internationale standarder og designpraksis.

Vores ydelser omfatter blandt andet:

 • Flow- og PI diagrammer, der fastlægger processen
 • Funktionsspecifikationer (processer, hjælpesystemer, o.s.v.)
 • Udstyrsspecifikationer (pumper, tanke, varmevekslere, agitatorer, o.s.v.)
 • Layouts
 • Arrangementstegninger
 • CIP/SIP processer
 • Anlægsdesign
 • Instrumentering
 • Entreprisebeskrivelser for mekanisk montage af udstyr, rør, o.s.v.
 • Entrepriseudbud (udbudsmateriale, indhentning af tilbud, evaluering, o.s.v.)
 • Håndtering af indkøb af udstyr
 • Tilsyn (inspektion hos leverandør, modtagekontrol, leveranceopfølgning)
 • Myndighedsbehandling (miljø, Arbejdstilsynet, kommunen m.fl.)
 • Driftsinstruktioner og vedligeholdsmanualer for udstyr

Ved at anvende AN GROUP til proces- og maskinprojektering opnås:

 • At projektet kan holdes i samme hus, da vi dækker alle fagdiscipliner
 • At projektet kan følges hele vejen. Vi har mange års erfaring i gennemførelse af totalprojekter
 • At I kun skal kommunikere med et firma, da vi kan påtage os koordineringen af hele projektet
 • At vi kan løse opgaven i samarbejde med jer
 • At I kan forvente en optimal løsning, der er i tråd med jeres specifikke krav og ønsker

turnkey process solutions

 


Copyright © AN GROUP A/S - All Rights Reserved.

CMS and webdesign.