top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

VALIDERING

Projekter inden for fødevarebranchen og især medicinalindustrien er kendetegnet ved, at omfattende myndighedskrav skal overholdes. Metoderne skal anvendes fra etableringen og gennem produktionsfaciliteternes hele livscyklus for at sikre forbrugeren, at fremstillede produkter altid lever op til godkendte specifikationer.

AN GROUP besidder ekspertisen til at håndtere sådanne projekter, bl.a. erfaring med GAMP, inklusive tilhørende valideringsforløb. Der etableres dokumentation for, at en specifik proces vil producere et produkt, der overholder bestemte specifikationer og kvalitetsegenskaber.

AN GROUP kan tilbyde valideringsydelser for både eksisterende og nye computersystemer og automationsudstyr. Ud fra en kategorisering af hardware/software i henhold til GAMP og GxP-kritikalitet samt en vurdering af systemet efter 21 CFR Part 11 assisterer vi med fastlæggelse af valideringsomfanget og planlægning og ledelse af kvalificeringen.

Vi gennemfører alle valideringsaktiviteter i projekter, herunder udformning af testplaner, testskemaer, udførelse af tests, afvigelses- og ændringskontrol samt tilhørende dokumentation og rapportering.


Copyright © AN GROUP A/S - All Rights Reserved.

CMS and webdesign.