top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

PRODUKTIONSOPTIMERING & OPTIMERINGSPROCESSEN

 
Arbejder I konkret med produktionsoptimering eller har I et ønske herom?

AN GROUP kan hjælpe jer med at gennemføre optimeringsprojekter relateret til produktionen og de produktionsnære funktioner og derved få sat gang i optimeringsprocessen hos Jer.

Produktionsoptimeringsprojekter udført i samarbejde med AN GROUP medfører:

  • Forbedret konkurrencekraft i form af bedre ydelse og økonomi i produktionen
  • Sikring af at det er de rigtige investeringer, der bliver foretaget
  • Fremtidige investeringer bliver velbegrundet i beregninger baseret på fakta fra jeres medarbejdere og systemer.

Med et solidt fundament inden for industriel automation og IT samt erfaringer fra mange forskellige brancher har vi viden og indsigt i at se nye forbedringsmuligheder. Vi kan derfor, ud over at drive processen, opstille alternative løsningsmodeller, der er veldokumenterede og økonomisk funderet.

Til gennemførelse af et produktionsoptimeringprojekt har vi udviklet et unikt koncept, som omfatter følgende:

  • Beregning af besparelses- og optimeringspotentialer
  • Identifikation af indsatsområder for optimeringen - tekniske og organisatoriske
  • Beregning af mulige besparelser foretaget på baggrund af fakta i tæt samarbejde med jeres medarbejdere
  • Udarbejdelse af konkrete løsningsforslag for indsatsområderne
  • Udarbejdelse af implementeringsplan med fastlagt ansvar for gennemførelse i jeres organisation.

Tæt samarbejde med jeres medarbejdere sikrer læring og ejerskab i jeres organisation og deraf følgende accept af fremtidige løsninger samt succes i den efterfølgende implementering.

Er Jeres virksomhed ved at udvikle sig til at blive Lean, eller har I ønsker om at optimere, så kan vi hjælpe. Med ovennævnte koncept kan vi vise Jer vejen til forbedret konkurrencekraft.


Copyright © AN GROUP A/S - All Rights Reserved.

CMS and webdesign.