top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

OEE/DATAOPSAMLING

Enhver produktionsoptimering bør starte med et solidt kendskab til den eksisterende produktion

og de flaskehalse/udfordringer, der allerede eksisterer. På den måde kan midlerne prioriteres på basis af facts frem for, at tildeling af ressourcer sker på baggrund af fornemmelser, om end disse også kan være korrekte i nogle tilfælde.

Når man først gennem dataopsamling kender sin Overall Equipment Efficiency (OEE), så ved man, om man er på linie med markedet eller under, hvad angår effektivitet. Dermed har man også mulighed for at vurdere, om der skal investeres i nye fabrikker, eller om man måske kan udnytte det eksisterende bedre. Samme dataopsamling vil samtidig røbe, hvor der kan sættes ind, og hvor flaskehalsene opstår eller måske mere konkret gøre en diagnose af produktionsfejl/-stop nemmere og hurtigere at udføre præcist. Dette vil selvsagt øge oppetiden på den lange bane.

AN GROUP besidder ekspertisen til at håndtere sådanne projekter, bl.a. baseret på erfaringer med både standard OEE-systemer og vores eget OEE/dataopsamlingssystem. Vi vurderer altså sammen med kunden, om en eksisterende OEE-pakke er mest velegnet (e.g. GE FANUC eller Wonderware), eller om en mere fleksibel pakke måske bedre opfylder kundens behov. Vi implementerer alle typer og vælger den rigtige løsning sammen med kunden baseret på konkrete krav om f.eks. integration, fleksibilitet, innovation og pris. Vi sørger for, at der leveres både hardware, software og implementering, så den rette pakke hurtigt kommer på plads i organisationen. Vi lægger stor vægt på, at de relevante informationer til operatørerne bliver stillet til rådighed, samt at man nemt kan bruge udstyret i produktionen f.eks. ved indrapportering af stopårsager via touch-screens. Helt andre informationer skal måske stilles til rådighed for den mere langsigtede planlægning hos produktionsledelsen, men alle data tages fra samme database, som derfor skal planlægges godt inden start.

AN GROUP kan tilbyde dataopsamlingsydelser for både eksisterende og nye computersystemer og automationsudstyr. Vi yder også rådgivning inden et projekt startes, så den helt rigtige pakke bliver valgt, også på langt sigt. Ud fra vores store erfaring inden for mange forskellige typer af PLC-er, SCADA / DCS systemer m.m. ved vi præcist, hvad der skal til en kort og god implementering, så man hurtigt kommer i gang med selve dataopsamlingen, der danner grundlaget for korrekte beslutninger både hos operatøren og hos produktionsledelsen.

Få mere information om OEE/DATAOPSAMLING hos AN GROUP her!


Copyright © AN GROUP A/S - All Rights Reserved.

CMS and webdesign.