Farma

innovative løsninger

Læs mere om hvad vi har hjulpet vores kunder med indenfor farma og life science industrien

automation: Palletering af produkter

Et dansk lægemiddelfirma ønskede at automatisere palleteringen af produkter og bad AN GROUP om en løsning. En meget lav pris, brugervenlig og robust løsning fokuseret på struktur, genbrug og robot funktionalitet dokumentation blev tilbudt, selvfølgelig herunder høj pålidelighed og præcision. Som led i et farmaceutisk system blev tilsyn og sporbarhed inddraget som en integreret del af løsningen.

mikrofiltreringsanlæg

For et førende lægemiddelfirma leverede AN GROUP et mikrofiltreringsanlæg, herunder mekanisk design, ingeniørarbejde, kompleks automatisering, programmering og instrumentering samt et avanceret kontrolsystem.

Dataopsamling og supervision

For en automatiseret produktionslinje hos et dansk medicinsk udstyrsselskab, leverede AN GROUP dataindsamling om fastholdelsesstatistikker til præstationsmålinger og online produktkvalitetskontrol ved hjælp af flere forskellige teknologier som RFID, vision system, MS. NET, MS SQL og Omron PLCs.

statistisk proces kontrol

For et stort farmaceutisk firma leverede AN GROUP SPC analyse baseret på GE FANUC Historian database, herunder specifikation, validering og leverandør opfølgning. AN GROUP gav også prototyper samt overvågede en del af projektet.

kvalitetssikring og kvalifikation

For et stort dansk farmaceutisk firma udførte AN GROUP IQ og OQ opgaver i forbindelse med produktion af højkvalificeret renset vand til farmaceutisk brug samt relateret affaldsbehandling.

kvalitetskontrol

Et lægemiddelfirma ønskede at tjekke ampullekapsler for lækager. Efter jobspecifikationen leverede AN GROUP en løsning baseret på Vision Inline. En række analyser af måle metoder og forskellige opgaver i forbindelse med prototyper blev udført.

kvalitetskontrol, dataopsamling & sporbarhed

For en af verdens største lægemiddelvirksomheder leverede AN GROUP et samlet projekt for en ny fabrik, herunder alt fra dataindsamling og automatisering til kvalitetskontrol og sporbarhed samt validering af den færdige løsning. Et særligt fokusområde var papirløs produktion.

Dataopsamling for optimering af produktion

En farmaceutisk virksomhed på Sjælland ønskede at indsamle produktionsdata for at identificere og prioritere produktionsfejl via produktionsparametre. Baseret på AN GROUPs erfaring med automatisering, er der blevet leveret en løsning, som let kan integreres med et OEE-værktøj, hvilket giver mulighed for overblik og prioritering af opgaver til produktionsoptimering.

Data integration og projektledelse

En anerkendt farmaceutisk virksomhed havde brug for hjælp til et problemfyldt dataintegrationsprojekt. AN GROUP udførte projektledelse, validering (i overensstemmelse med 21 CFR del 11) og integration. AN GROUP var med til at omorganisere projektet for at opnå et tilfredsstillende resultat gennem en ny implementering.