Proces Kortlægning

Optimerede Forretningsprocesser

Formålet med Business Process Mapping (BPM) er at give klienten et overblik samt at give klienten mulighed for at vurdere hvilke processer og kommunikationskanaler der kan optimeres. Det er et visuelt styringsværktøj til kortlægning af procesdata, der omdanner input til output. På denne måde fjernes aktiviteter uden værditilvækst, hvilket sikrer, at virksomheden fungerer effektivt. Ved udformning af en BPM-model til et firma eller en afdeling opstiller AN GROUP interviews for at identificere, hvordan virksomheden gerne vil have sine forretningsprocesser og operativsystemer i fremtiden. AN GROUP har erfaring med at kortlægge forretningsprocesser og strukturere brugernes anmodninger og krav for at optimere forretningsprocessen. Vi har erfaring med at arbejde med mange kortlægningsværktøjer, blandt dem SIPOC, Måldistribution og Value Stream Mapping.

SIPOC

SIPOC er et værktøj, der bruges til at lave en samlet kortlægning af en given proces og kan bruges til at identificere relevante elementer som led i procesoptimering. AN GROUPs konsulenter bruger aktivt diagrammet med holdet fra det respektive firma som led i at give et overblik over, hvad der kræves for input / output for en proces. Dette redskab i al sin enkelhed hjælper derfor holdet med at identificere de kritiske processer og eliminere dem, der anses for overflødige, hvilket giver et overblik over projektets omfang.

Værdistrømskortlægning

Value Stream mapping (VSM) bidrager til at skabe forståelse for udfordringerne i en virksomheds forskellige workflows, også kendt som værdikæder. VSM hjælper derved med at skabe flow i de respektive værdistrømme ved at identificere og eliminere affald. En GROUPs konsulenter arbejder tæt sammen med alle de repræsentanter, der indgår i den respektive proces. Vi anser det for vigtigt at involvere klienten i kortlægning af en nuværende og fremtidig tilstand, som bidrager til en bedre forståelse af processen og visualiserer, hvordan man kommer til den ønskede tilstand.